Bewindvoering

Obliv

bewindvoering

 

Bewindvoering

 

Zodra de rechter Obliv heeft aangesteld als bewindvoerder dan gaat we voor u aan de slag:

 

  • we openen op uw naam een beheerrekening bij de bank, eventueel ook een leefgeldrekening en spaarrekening
  • we regelen dat uw inkomen of uitkering op deze beheerrekening wordt gestort
  • we zorgen ervoor dat alle instanties die vaste lasten aan u berekenen, hun rekeningen naar Obliv sturen. Deze lasten worden door ons van de beheerrekening betaald
  • we vragen de voor u van toepassing zijnde toeslagen aan bij de belastingdienst (bijv. huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • we verzorgen de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting box 1
  • we gaan na of u in aanmerking komt voor kwijtschelding lokale belastingen en vragen dit voor u aan
  • we reserveren geld voor onvoorziene uitgaven zoals het verplichte eigen risico zorgverzekering
  • we gaan na of u voor overige subsidies in aanmerking komt en vragen deze aan ( bijv. bijzondere bijstand)
  • we zorgen dat u leefgeld ontvangt (wekelijks of maandelijks)
  • u ontvangt iedere maand een overzicht van de inkomsten en uitgaven

 

Jaarlijks rapporteert Obliv aan de rechtbank en legt verantwoording af over wat er voor de klant is gedaan.

 

Postbus 7 | 4330 AA Middelburg | T 06 - 422 87 200 | E info@obliv.nl